Veel Kampenaren, jong en oud, zijn opgegroeid met de activiteiten van de Kamper Oranje Vereniging. Al ruim honderd jaar worden feesten georganiseerd ter gelegenheid van de verjaardag van de Koning(in) en bij andere heuglijke gebeurtenissen rond het Koninklijk Huis. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen daar ook andere activiteiten bij zoals de 5 mei-viering.

Het grote belang van de leden

Voor het kunnen realiseren van al deze activiteiten is de KOV voornamelijk afhankelijk van haar leden en sponsoren. Met de jaarlijkse bijdrage van de ruim 1100 leden en de bijdrage van een groot aantal sponsoren worden de activiteiten gefinancierd. En door de grote inzet van bestuursleden en vrijwilligers kan ieder jaar een goed programma worden gepresenteerd. Om dit in de toekomst te kunnen blijven doen is het van belang dat de Oranjevereniging haar ledenaantal op peil houdt en blijft uitbreiden.

Bestuur

Het bestuur van de Kamper Oranje Vereniging (KOV) bestaat uit negen personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur, en worden bijgestaan door de overige leden van het bestuur. Binnen het bestuur wordt gewerkt met commissies.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter
Michael Bres

Secretaris
Marcel Honhoff
IJsselkade 87
8261 AJ Kampen
e-mail: secretariaat@kamperoranjevereniging.nl

Penningmeester
Gertjan van Dijk

Bestuursleden
Jeep Kuipers: Commissie Lampionoptocht
Jan Dokter: Commissie Nieuwe Markt
Gert Nijkamp: Commissie Muziek
Adriaan van den Berg:  Commissie Koninklijke Spelen van Kampen
Michael Bres: Sponsorcommissie
Bas Diender: PR & communicatie

Erevoorzitter
S. de Rouwe
Burgemeester van Kampen

Ledenadministratie
Bas Diender

Ereleden
H.C. Kleemans, Dronten
H. Veltman, Kampen
J. de Groot, Kampen
J. Bultman, Kampen
T. de Man, Kampen
G. Jansma, Kampen